2431027196 - 6932581532
Υπηρεσίες πρόσβασης ΑμΕΑ
Κάνοντας  μια  ειλικρινή  προσπάθεια  να   κατανοήσουμε  τις  ανάγκες   και  τις  δυσκολίες  πρόσβασης  που  αντιμετωπίζουν  τα   Άτομα  με  Ειδικές  Ανάγκες  ,  σε  χώρους  και  κτίρια ,  όπου  η  υποδομή  τους   δεν  επιτρέπει  την  εγκατάσταση   εσωτερικού  ανελκυστήρα ,  παρέχουμε  ειδικές  κατασκευές     , με   πλατφόρμες ανύψωσης  ,  ανυψωτικά   συστήματα   καθίσματος    σκάλας  ,  και   εξωτερικές  εγκαταστάσεις  ανελκυστήρων ,  για  την  διευκόλυνση  της   κάθετης  μετακίνησής  ,  εγγυώντας  την  πλήρη  και  ασφαλή  πρόσβασή τους  . 

picpicpicpicpicpic
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
2431027196
6932581532
KarrasEurolift@gmail.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑμΕΑ