2431027196 - 6932581532
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
2431027196
6932581532
KarrasEurolift@gmail.com

Υπηρεσίες Συντήρησης - Τεχνική κάλυψη
Οι Υπηρεσίες  μας , έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί  από ανεξάρτητο  φορέα βάσει Ευρωπαϊκής Οδηγίας , με  σύστημα  διαχείρισης  ποιότητας   ISO 9001 - 2008.
Με  την  τακτική  συντήρηση  65 σημείων ελέγχου , εξασφαλίζουμε  την  απόλυτα ασφαλή  μετακίνησή σας , και την  ελαχιστοποίηση  των βλαβών  και μεγιστοποιούμε  το χρόνο ζωής των  υλικών - εξαρτημάτων αποφεύγοντας  άστοχες - ατυχείς  αντικαταστάσεις ,  με σκοπό να μην επιβαρύνονται  οικονομικά οι ιδιοκτήτες - ένοικοι .
Στο  μηνιαίο  κόστος συντήρησης - τεχνικής  κάλυψης  περιλαμβάνονται  αντικαταστάσεις  μικρούλικων  χωρίς  επιπλέον  χρέωση για  τους ιδιοκτήτες. 
Η  αποκατάσταση  των βλαβών  γίνεται άμεσα , δίνοντας  προτεραιότητα  σε  πολυκατοικίες  με ευπαθείς  ομάδες , ατόμων με  ειδικές  ανάγκες και  άτομα  τρίτης ηλικίας . 
Οι  ιδιοκτήτες - διαχειριστές  μπορούν  να  επιλέξουν  το  πακέτο συντήρησης -  τεχνικής κάλυψης  που  ταιριάζει  στις  ανάγκες  της δικής τους  πολυκατοικίας , απολαμβάνοντας  ασφαλή μετακίνηση και υπηρεσίες  ανώτερης  ποιότητας.